16 julio 2009

parashah: Re: TANAJ TRANSLITERADO PARA BENÉ SEFARDIM

Re: TANAJ TRANSLITERADO PARA BENÉ SEFARDIM
de י ורש - Wednesday, 15 de July de 2009, 21:59
 

ואם אחד הוא יהודי, עברית יודע מה הוא צריך שם כדי לקרוא את התנ"ך עם מבטא?
אני חושב שאתה צודק, כי הוא הבין היטב של ערל, כי מדובר בקבוצה גוי סרמיענתו חואן מנואל לופז.
האם אתה תנתק אם ערלה, נכון?

No hay comentarios.: